Miasto:
Wleń-Pławna
Otwarty do zwiedzania
Miasto:
Oleszna Podgórska-Rząsiny
Otwarty do zwiedzania
Miasto:
Lwówek Śl. – Zamek Grodziec
Otwarty do zwiedzania
Miasto:
Krobica-Kotlina
Otwarty do zwiedzania
Miasto:
Zaclerz (CZ) – Lwówek Śl. - Bolesławiec
Otwarty do zwiedzania